Vi har fått i uppdrag att återställa gamla gravstaket i ursprungligt skick. Ett hedersuppdrag som kräver stor yrkeskunskap, och vi tackar för förtroendet.

Vi har skapat ett instagramkonto där vi löpande lägger ut bilder och kommentarer angående detta och andra uppdrag.

https://instagram.com/gustafssons.smide?igshid=10up1nh1pt8rv