Vi fick i uppdrag att tillverka och montera stålstommen till ett nytt entrétak.